Epilasyon Uygulayıcısı Eğitimi

Epilasyon Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN ADI : Epilasyon Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN SEVİYESİ : 4. Seviye

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN SÜRESİ Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır. Teorik Eğitim Süresi : 40 ders saati Uygulamalı Eğitim Süresi : 74 ders saati Toplam Süre : 114 ders saati

PROGRAMIN AMAÇLARI Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,

2. Kalite ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları,

3. İş organizasyonu yapmaları,

4. Yapılacak iş öncesinde ön hazırlık yapmaları,

5. Elektro sistem ile epilasyon yapmaları,

6. Işık sistemleri ile (foto) epilasyon yapmaları,

7. Seri atışlı (ütüleme) diode lazer sistemi ile epilasyon yapmaları,

8. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları beklenmektedir.