Masaj Uygulayıcısı Eğitimi

Masaj Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN ADI : Masaj Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN SEVİYESİ : 3. Seviye

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI Bu kurs programı 19 yaşından gün almış ve en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN SÜRESİ Bu kurs programı günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde uygulanacaktır. Teorik Eğitim Süresi : 238 ders saati Uygulamalı Eğitim Süresi : 282 ders saati Toplam Süre : 520 ders saati

PROGRAMIN AMAÇLARI Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

1. Yapılacak işle ilgili gerekli iş organizasyonu yapmaları,

2. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,

3. İş yeri kalite ve çevre politikalarını uygulamaları,

4. Yapılacak iş öncesinde gerekli ön hazırlıkları yapmaları,

5. Klasik masaj yapmaları,

6. Spor masajı yapmaları,

7. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaları amaçlanmaktadır.